Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 12/2018/NQ-HĐND V/v Phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của các cấp ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 09/07/2018 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
2 21- CT/TU Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 08/01/2018 của BTV Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 08/01/2018 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh