• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2018
Về việc ban hành đơn giá các dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 26/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/10/2018
Loại văn bản Văn bản của UBND Tỉnh Ngày có hiệu lực 10/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực