• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2018
Về việc Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 27/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/11/2018
Loại văn bản Văn bản của UBND Tỉnh Ngày có hiệu lực 11/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực