• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
V/v ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 19/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/09/2018
Loại văn bản Văn bản của UBND Tỉnh Ngày có hiệu lực 15/09/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực