• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2018
V/v Phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của các cấp ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 12/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/07/2018
Loại văn bản văn bản Tỉnh ủy Ngày có hiệu lực 20/07/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Trần Văn Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực