• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/04/2018
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2018
V/v Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 06/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/04/2018
Loại văn bản Văn bản của UBND Tỉnh Ngày có hiệu lực 26/04/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực