• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2018
V/v Ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 20/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/09/2018
Loại văn bản Văn bản của UBND Tỉnh Ngày có hiệu lực 13/09/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực