• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 22/10/2018
về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất
Số ký hiệu 22/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/10/2018
Loại văn bản Văn bản của UBND Tỉnh Ngày có hiệu lực 22/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực