• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 23/10/2018
Về ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND...
Số ký hiệu 23/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/10/2018
Loại văn bản Văn bản của UBND Tỉnh Ngày có hiệu lực 23/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực