• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 25/10/2023
Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
Số ký hiệu 13/CT-UBND Ngày ban hành 25/10/2018
Loại văn bản Văn bản của UBND Tỉnh Ngày có hiệu lực 25/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 25/10/2023