• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/01/2018
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/2018
Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 08/01/2018 của BTV Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018
Số ký hiệu 21- CT/TU Ngày ban hành 08/01/2018
Loại văn bản văn bản Tỉnh ủy Ngày có hiệu lực 08/01/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Trần Văn Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực