Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 17 - BC/HNDT BÁO CÁO Kết quả công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2018 17/10/2018 Hội nông dân tỉnh
Bùi Thị Hương Giang
2 07- BC/HNDT BÁO CÁO Kết quả công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2018 14/09/2018 Hội nông dân tỉnh
Bùi Thị Hương Giang
3 Số: 34 -HD/HNDT, ngày 18/5/2017 về việc HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân Nhiệm kỳ 2017-2019 HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân Nhiệm kỳ 2017-2019 18/05/2017 Hội nông dân tỉnh
Trịnh Đình Mao
4 Hướng dẫn Số: 34 -HD/HNDT ngày 18 tháng 5 năm 2017 HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân Nhiệm kỳ 2017-2019 18/05/2017 Trịnh Đình Mao