Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ 2 tháng đầu năm 2016 tăng về lượng nhưng giảm về giá trị

Ngày đăng: 18/04/2016  - Lượt xem: 441

Thống kê cho thấy, 2 tháng đầu năm 2016, Hoa Kỳ nhập khẩu 839,8 triệu USD tôm, giảm 9.8% từ mức 931,4 triệu so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên lượng nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2016 đạt 94.623 tấn tăng 6,5% từ mức 88.836 tấn đầu năm 2015.

Thị trường

T2/2015

T2/2016

2T/2015

2T/2016

ẤN ĐỘ

6.122

7.885

15.560

18.472

INDONESIA

8.415

8.830

18.361

18.447

ECUADOR

7.626

6.781

14.464

12.958

THÁI LAN

3.949

5.283

10.265

11.937

VIỆT NAM

3.470

4.455

9.070

9.168

TRUNG QuỐC

1.961

2.867

5.242

6.199

MEXICO

1.810

2.719

4.816

6.441

PERU

797

1.469

1.362

2.515

MALAYSIA

1.114

27

2.578

69

GUYANA

827

757

1.451

1.573

ARGENTINA

316

390

671

661

HONDURAS

189

220

1.041

859

CANADA

65

990

156

1.417

GUATEMALA

320

140

540

378

PANAMA

190

228

680

435

NICARAGUA

166

383

333

667

VENEZUELA

72

206

346

386

PHILIPPINES

92

217

336

408

BANGLADESH

218

596

656

950

PAKISTAN

140

17

397

27

BELIZE

30

23

95

23

BURMA

25

20

72

45

SURINAME

51

93

51

161

Ả RẬP XÊ ÚT

0

49

0

156

UAE

39

33

85

65

ĐÀI LOAN

2

8

54

19

NIGERIA

17

0

17

0

COLOMBIA

0

0

0

0

COSTA RICA

3

3

7

26

SRI LANKA

19

10

48

25

HÀN QuỐC

20

9

26

36

HONG KONG

6

1

38

3

TÂY BAN NHA

0

0

0

23

EL SALVADOR

2

1

2

5

CHILE

0

0

0

31

BRUNEI

0

19

6

19

ĐAN MẠCH

2

2

2

5

BỒ ĐÀO NHA

7

8

7

8

AUSTRALIA

0

0

0

5

TUNISIA

0

0

1

0

SINGAPORE

0

0

0

1

TỔNG

38.082

44.739

88.836

94.623

 

Tác giả: ST - Nguồn: vietnamexport.com - Số lần được xem: 441

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »

Liên kết website