Hội nghị Báo cáo viên tháng 9

Ngày đăng: 27/09/2018  - Lượt xem: 391

Ngày 27/9/2018, Tại hội trường cơ quan Hội nông dân tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy chủ trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2018....

Ngày 27/9/2018, Tại hội trường cơ quan Hội nông dân tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy chủ trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2018. Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Lê Thị Điều, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2018

Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2018 thông tin đến các báo cáo viên, tuyên truyền viên một số nội dung cơ bản như: Những vấn đề đặt ra trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các báo cáo viên, tuyên truyền viên các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm việc tổ chức thực hiện các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở các địa phương, đơn vị; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch số 78 của Ban Thượng vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của người cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án 04 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2017-2020; Tuyên truyền các nội dung trong Chương trình hành động số 61 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.

Tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, trong đó, trọng tâm là công tác thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; Giải quyết đất dịch vụ; Dồn thửa đổi ruộng, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Xây dựng nông thôn mới; Đề án xây dựng chuỗi cung ứng nông, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí tập trung chỉ đạo để có các bài viết đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018; Đồng thời, có các bài viết phản ánh sâu những vấn đề dư luận quan tâm như an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường nông thôn…

 

 

Tác giả: Duy Thắng - Nguồn: Chính thống - Số lần được xem: 391

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »