KHAI GIANG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN, QUÁN TRIỆT TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018

Ngày đăng: 25/09/2018  - Lượt xem: 424

Ngày 24/9/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng và cập nhật thông tin, quán triệt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2018

Trong thời gian 3 ngày, 135 học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được nghiên cứu một số chuyên đề cơ bản hiện nay đó là: Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và cả nước hiện nay; Tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh; Vị trí, vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Sau khóa học các học viên được ban tổ chức lớp cho đi tham quan, nghiên cứu, học tập thực tế tại khu di tích lịch sử  K9 - Ba Vì - Hà Nội.

Với mục đích, phương châm thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp mỗi học viên củng cố kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác hội và phong trào nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

 

Tác giả: Duy Thắng - Nguồn: Chính thống - Số lần được xem: 424

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »