Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nông nghiệp hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày đăng: 20/08/2018  - Lượt xem: 413

(TRÍCH PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN TRÌ, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018 - 2023)

Hôm nay, Hội Nông dân tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh; sự kiện lớn trong đời sống chính trị, xã hội của giai cấp nông dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý cùng 226 đại biểu tiêu biểu cho gần 16 vạn hội viên nông dân trong tỉnh về dự Đại hội. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu, cán bộ, hội viên nông dân lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nông dân Vĩnh Phúc luôn có truyền thống hiếu học, dám nghĩ, dám làm; cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất; có tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng cao, giàu lòng nhân ái; kiên cường, bất khuất trong đánh giặc giữ nước, ngày nay đang tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nông dân của tỉnh chiếm gần 70% dân số, hơn 50% lực lượng lao động xã hội đang trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Những năm gần đây, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi; tác động của kinh tế thị trường đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, sản phẩm đầu ra cho nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, được mùa, mất giá…

Song, nông dân trong tỉnh luôn sáng tạo, vượt qua khó khăn để ổn định đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, gương mẫu chấp hành pháp luật, nhất là việc chuyển đổi đất đai sang phát triển công nghiệp, dịch vụ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch, tạo nguồn thu để đầu tư trở lại cho nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nông dân.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác vận động, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, phong phú, các phong trào nông dân được duy trì, phát triển, điển hình như các phong trào: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”.

Các hoạt động "Nhà nông sáng tạo", "Nhà nông đua tài", giúp đỡ người nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt... đã xuất hiện nhiều nông dân giỏi, điển hình tiên tiến, nhiều tổ chức hội tiêu biểu, xuất sắc, tạo dấu ấn tốt trong đời sống xã hội, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân tỉnh nhà.

Hội nông dân các cấp đã phát huy tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, vận động nông dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Các phong trào thi đua được phát động phù hợp với từng đối tượng, thiết thực với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp nông dân, tạo được sự chuyển biến về chất, xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng phát triển toàn diện. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh chủ động đề xuất phát động phong trào thi đua nông dân Vĩnh Phúc “vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp” có ý nghĩa thiết thực, hướng đến phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, phát triển nông thôn bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Với những kết quả đạt được, tổ chức Hội Nông dân tỉnh và nhiều cá nhân đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích của công tác hội và phong trào nông dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tôi cũng hoan nghênh và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền; các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh; cảm ơn sự giúp đỡ và sự hợp tác có hiệu quả của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng nông dân, vì sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhận thấy rằng, 5 năm qua, công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh còn có những hạn chế như phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu, đòi hỏi của nông dân chưa thực sự sâu sát.

Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội chậm đổi mới, chất lượng tổ chức Hội chưa thực sự vững mạnh; vai trò của tổ chức hội với người nông dân còn hạn chế; hiệu quả thực hiện một số phong trào, các chương trình, dự án, đề án chưa cao.

Tại đại hội này, các đại biểu cần trao đổi, thảo luận, xác định rõ hơn phương hướng xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thời đại đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; về vai trò của hội nông dân trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào nông dân; phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đảng bộ tỉnh luôn nhất quán chủ trương quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, chăm lo đời sống cho nông dân ngày càng tốt hơn.

Hội Nông dân các cấp trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ cho nông dân; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Từng bước thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2018 - 2023 mà Đoàn Chủ tịch vừa trình bày trước đại hội, tôi chỉ xin nhấn mạnh và làm rõ thêm một số nội dung sau để đại hội các đồng chí quan tâm, tiếp tục thảo luận và xem xét thực hiện trong thời gian tới:

Một là, Hội Nông dân tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, tổng kết thực tiễn hoạt động của phong trào nông dân; nắm bắt nguyện vọng chính đáng của nông dân; cần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân, tạo điều kiện cho nông dân được học tập, học nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận nông nghiệp hiện đại thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, Phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh nội lực to lớn trong nông dân để tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới" gắn với các hình thức hợp tác, liên kết hiệu quả.

Hội cần chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể để nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, về khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn; tư vấn pháp lý, đẩy mạnh tổ chức học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Chủ động giúp đỡ những nông dân sáng tạo, đi đầu trong tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, xây dựng, hỗ trợ hộ, nhóm hộ, chủ trang trại sản xuất kinh doanh giỏi, giúp họ trở thành những doanh nhân nòng cốt trong phát triển kinh tế ở nông thôn, ngày càng xuất hiện nhiều nông dân kiểu mới: Cần cù, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua..

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh làm "trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới". Mọi hoạt động của hội phải hướng về cơ sở, khu dân cư; cải tiến công tác chỉ đạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn, thời kỳ, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, phong trào chung chung.

Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc giữ gìn và phát huy tinh thần "đại đoàn kết toàn dân tộc", giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế cũng như khi gặp khó khăn. Chú trọng xây dựng "gia đình văn hóa", “làng văn hóa”, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức gia đình, thực hiện nếp sống văn minh.

Bốn là, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Thường xuyên tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII). Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị thực hiện tốt quyết định 217; Quyếtđịnh 218 về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng.

Phối hợp với chính quyền, các ngành tham gia giải quyết, hòa giải các vụ tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở; tổ chức tiếp nông dân, đối thoại với nông dân, không để nông dân đi khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân. Đại diện cho nông dân trong việc đàm phán, xử lý tranh chấp khi quyền lợi của nông dân bị xâm phạm. Đồng thời có trách nhiệm vận động nhân dân gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hội, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt Đề án 01 và Chương trình hành động 49, 54 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh và vị trí công việc trong thời gian tới.

Sáu là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Sau Đại hội Hội Nông dân các cấp, tôi đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội, gắn việc học tập với xây dựng Kế hoạch, Chương trình cụ thể, xác định lộ trình các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện.

Ngoài nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế của công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018; bàn phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu được các đại biểu có đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, khách quan, cởi mở và trách nhiệm, tất cả vì nhiệm vụ công tác hội, phong trào nông dân, vì sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thành công của Đại hội tiến tới góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tới sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trực tiếp là công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt thời gian qua và mong rằng, trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Hội Nông dân Việt Nam để tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Tôi cũng đánh giá cao sự cố gắng và sự hợp tác, hỗ trợ đầy trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân tỉnh nhà.

Một lần nữa, Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, xin chúc sức khỏe các vị khách quý, các quý vị đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!.

N.V.T (Nguồn Báo điện tử Tỉnh Vĩnh Phúc)

Tác giả: N.V.T - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 413

File đính kèm

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »