Tỉnh hội

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9
27/09/2018
Ngày 27/9/2018, Tại hội trường cơ quan Hội nông dân tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy chủ trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2018....
Xem chi tiết »
Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nông nghiệp hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
20/08/2018
(TRÍCH PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN TRÌ, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018 - 2023)
Xem chi tiết »
Công tác phát triển hội viên và xây dựng quỹ hội ở cơ sở thông qua hình thức xây dựng chi tổ hội vững mạnh
01/07/2016
Hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam gồm có 04 cấp từ Trung ương đến cơ sở, trong đó tổ chức Hội ở cơ sở được coi là có vai trò,vị trí đặc biệt quan trọng, vì là nơi trực tiếp tập hợp đông đảo nông dân vào Hội, tổ chức, hướng dẫn hội viên thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và những nhiệm vụ của Hội, đem lại những lợi ích thiết thực cho hội viên và là nơi thể hiện rõ vai trò, vị thế của Hội trong nhận thức của người nông dân.
Xem chi tiết »
Bổ cứu sản xuất vụ xuân 2016
19/04/2016
Sản xuất vụ Xuân 2016 do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, từ ngày 23/1-27/1/2016 (nhiệt độ có ngày giảm sâu xuống 5-60C), kèm theo mưa vừa đến mưa to và các đợt rét trong T1,2 gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất vụ Xuân 2016.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:
Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »