Mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày Dân số thế giới năm 2018

Ngày đăng: 12/07/2018  - Lượt xem: 2064

Sáng 11/7, Sở Y tế tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7. Đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao cờ cho đại diện Đoàn thanh niên
trước giờ lên đường diễu hành hưởng ứng ngày dân số thế giới

Ngày dân số thế giới năm nay có chủ đề “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua, hệ thống làm công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2017, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,18%; mức giảm sinh bình quân hằng năm 0,1%; tỷ suất sinh giảm từ 18,14% năm 2009 xuống còn 17,4% năm 2017; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên dao động mức 10 – 11%. Tốc độ phát triển và quy mô dân số của tỉnh ổn định.  Cơ cấu dân số thay đổi theo chiều hướng tích cực; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng, tỷ lệ phụ thuộc giảm. Tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 110 bé trai/100 bé gái. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã chỉ ra những khó khăn, thách thức công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đang phải đối mặt như: Quy mô dân số ngày càng lớn; dân trí không đồng đều; cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ chăm sóc sức khỏe còn hạn chế; số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ ngày càng nhiều; tình trạng mất cân bằng giới tính diễn biến khó lường…Đồng chí khẳng định, tỉnh Vĩnh Phúc cam kết và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động về dân số và phát triển trong tình hình mới để xây dựng Vĩnh Phúc là tỉnh có sự phát triển bền vững.

Ngay sau mít tinh, các đại biểu đã tham dự hoạt động cổ động - diễu hành, phát động các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7.

Tác giả: Tuyết Nhung - Nguồn: Cổng thông tin giao tiếp - điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 2064

Mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày Dân số thế giới năm 2018

Ngày đăng: 12/07/2018  - Lượt xem: 2063

Sáng 11/7, Sở Y tế tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7. Đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao cờ cho đại diện Đoàn thanh niên
trước giờ lên đường diễu hành hưởng ứng ngày dân số thế giới

Ngày dân số thế giới năm nay có chủ đề “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua, hệ thống làm công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2017, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,18%; mức giảm sinh bình quân hằng năm 0,1%; tỷ suất sinh giảm từ 18,14% năm 2009 xuống còn 17,4% năm 2017; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên dao động mức 10 – 11%. Tốc độ phát triển và quy mô dân số của tỉnh ổn định.  Cơ cấu dân số thay đổi theo chiều hướng tích cực; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng, tỷ lệ phụ thuộc giảm. Tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 110 bé trai/100 bé gái. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã chỉ ra những khó khăn, thách thức công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đang phải đối mặt như: Quy mô dân số ngày càng lớn; dân trí không đồng đều; cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ chăm sóc sức khỏe còn hạn chế; số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ ngày càng nhiều; tình trạng mất cân bằng giới tính diễn biến khó lường…Đồng chí khẳng định, tỉnh Vĩnh Phúc cam kết và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động về dân số và phát triển trong tình hình mới để xây dựng Vĩnh Phúc là tỉnh có sự phát triển bền vững.

Ngay sau mít tinh, các đại biểu đã tham dự hoạt động cổ động - diễu hành, phát động các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7.

Tác giả: Tuyết Nhung - Nguồn: Cổng thông tin giao tiếp - điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 2063

Mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày Dân số thế giới năm 2018

Ngày đăng: 12/07/2018  - Lượt xem: 2062

Sáng 11/7, Sở Y tế tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7. Đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao cờ cho đại diện Đoàn thanh niên
trước giờ lên đường diễu hành hưởng ứng ngày dân số thế giới

Ngày dân số thế giới năm nay có chủ đề “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua, hệ thống làm công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2017, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,18%; mức giảm sinh bình quân hằng năm 0,1%; tỷ suất sinh giảm từ 18,14% năm 2009 xuống còn 17,4% năm 2017; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên dao động mức 10 – 11%. Tốc độ phát triển và quy mô dân số của tỉnh ổn định.  Cơ cấu dân số thay đổi theo chiều hướng tích cực; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng, tỷ lệ phụ thuộc giảm. Tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 110 bé trai/100 bé gái. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã chỉ ra những khó khăn, thách thức công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đang phải đối mặt như: Quy mô dân số ngày càng lớn; dân trí không đồng đều; cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ chăm sóc sức khỏe còn hạn chế; số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ ngày càng nhiều; tình trạng mất cân bằng giới tính diễn biến khó lường…Đồng chí khẳng định, tỉnh Vĩnh Phúc cam kết và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động về dân số và phát triển trong tình hình mới để xây dựng Vĩnh Phúc là tỉnh có sự phát triển bền vững.

Ngay sau mít tinh, các đại biểu đã tham dự hoạt động cổ động - diễu hành, phát động các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7.

Tác giả: Tuyết Nhung - Nguồn: Cổng thông tin giao tiếp - điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 2062

Mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày Dân số thế giới năm 2018

Ngày đăng: 12/07/2018  - Lượt xem: 2061

Sáng 11/7, Sở Y tế tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7. Đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao cờ cho đại diện Đoàn thanh niên
trước giờ lên đường diễu hành hưởng ứng ngày dân số thế giới

Ngày dân số thế giới năm nay có chủ đề “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua, hệ thống làm công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2017, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,18%; mức giảm sinh bình quân hằng năm 0,1%; tỷ suất sinh giảm từ 18,14% năm 2009 xuống còn 17,4% năm 2017; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên dao động mức 10 – 11%. Tốc độ phát triển và quy mô dân số của tỉnh ổn định.  Cơ cấu dân số thay đổi theo chiều hướng tích cực; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng, tỷ lệ phụ thuộc giảm. Tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 110 bé trai/100 bé gái. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã chỉ ra những khó khăn, thách thức công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đang phải đối mặt như: Quy mô dân số ngày càng lớn; dân trí không đồng đều; cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ chăm sóc sức khỏe còn hạn chế; số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ ngày càng nhiều; tình trạng mất cân bằng giới tính diễn biến khó lường…Đồng chí khẳng định, tỉnh Vĩnh Phúc cam kết và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động về dân số và phát triển trong tình hình mới để xây dựng Vĩnh Phúc là tỉnh có sự phát triển bền vững.

Ngay sau mít tinh, các đại biểu đã tham dự hoạt động cổ động - diễu hành, phát động các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7.

Tác giả: Tuyết Nhung - Nguồn: Cổng thông tin giao tiếp - điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 2061

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »

Liên kết website