Giai đoạn 2019 – 2020 sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện

Ngày đăng: 13/11/2018  - Lượt xem: 413

Dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng hộ là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới cũng sẽ được hưởng hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hằng tháng. Đây là điểm mới trong Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do Bộ Tài chính mới xây dựng.

 

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách theo biểu giá ưu đãi đã được Chính phủ ban hành từ tháng 2/2011. Theo đó, từ năm 2011 - 2013, các hộ nghèo được hỗ trợ giá điện 50kWh/tháng, tương ứng với 30.000 đồng/hộ/tháng; từ năm 2014 đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh, mức hỗ trợ được nâng lên không quá 51.000 đồng/hộ/tháng. Giai đoạn 2011 - 2018, trung bình mỗi năm cả nước đã hỗ trợ tiền điện cho trên 2,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trong đó, hộ nghèo chiếm khoảng 87%. Tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn khoảng hơn 8.000 tỷ đồng.

Nhờ chính sách hỗ trợ, trung bình mỗi tháng

gia đình chị Đỗ Thị Tuyết, xã Hồ Sơn,

huyện Tam Đảo chỉ phải đóng thêm 10.000 đồng tiền điện sinh hoạt

Riêng tỉnh ta, thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, với mức hỗ trợ 30.000 đồng/tháng/hộ và từ năm 2014 là 46.000đồng, tương đương với 30Kwh điện/tháng. Trong giai đoạn 2013 – 2017, toàn tỉnh đã cấp kinh phí gần 30 tỷ đồng, hỗ trợ tiền điện cho trên 80.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2018, có hơn 9.000 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện, tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau thời gian dài triển khai thực hiện, vào giữa năm 2018, Bộ Tài chính đã đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với lý do: Phạm vi đối tượng hỗ trợ rộng; giá điện thay đổi thường xuyên nhưng định mức hỗ trợ thấp; quy định hộ chính sách xã hội phải có lượng điện sử dụng dưới 50kWh/tháng mới được hỗ trợ, trong khi nhu cầu sử dụng điện tối thiểu phần lớn đã vượt định mức; việc chi trả bằng tiền mặt cho các hộ gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng. Cùng với đó, hộ nghèo, hộ chính sách, người dân vùng dân tộc thiểu số còn được hưởng các chính sách an sinh xã hội khác theo nhiều lĩnh vực nên nguồn lực bị phân tán… Song, đề xuất này đã không được Chính phủ chấp nhận vì cho rằng đây là chính sách hỗ trợ có ý nghĩa xã hội rất nhân văn và đã được bố trí vốn trong kế hoạch giai đoạn 2019 - 2020. Trước những bất cập được chỉ ra, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương thức chi trả hỗ trợ tiền điện phù hợp với tình hình thực tiễn để chính sách phát huy hiệu quả cao hơn.

Trên cơ sở đó, mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Trong đó, quy định rõ đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt hằng tháng gồm: Hộ nghèo thu nhập theo tiêu chí được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ; hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo, có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50kWh ở vùng có điện lưới; hộ nghèo, hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc diện hộ nghèo sống ở vùng chưa có điện lưới.

Dự kiến, mức hỗ trợ tương đương số lượng điện thực tế sử dụng tối đa không quá 30 kWh/hộ/tháng, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội sống ở vùng chưa có điện lưới, mức hỗ trợ tối đa không quá 30 kWh/hộ/tháng, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Việc chi trả được thực hiện hằng tháng và chi trả qua Công ty điện lực hoặc đơn vị bán lẻ điện đối với vùng có điện lưới; vùng chưa có điện sẽ chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền theo từng quý. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội dự kiến được thực hiện từ tháng 1//2019.

Qua tìm hiểu thực tế, việc hỗ trợ tiền điện không chỉ giúp người nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thêm một khoản trang trải sinh hoạt hằng ngày mà còn có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn. Hơn nữa, việc áp dụng giá điện ưu tiên cho những hộ gia đình dùng dưới 50kWh/giờ cũng đã khuyến khích các hộ gia đình tiết kiệm điện, vừa giảm thiểu chi phí, sinh hoạt của gia đình. Vì vậy, chủ trương giữ lại chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của Chính phủ trong giai đoạn 2019 – 2020 đang được dư luận, nhất là các đối tượng thụ hưởng đồng tình, phấn khởi đón nhận

Tác giả: Hoàng Phúc - Nguồn: Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 413

Thông tin chuyên đề

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »